Václav Škvařil

Primiční mše svatá

v úterý 6. července 2021

v 10:30 hodin

v kostele Nanebevzetí Panny Marie

ve Vyškově

Přímý přenos primiční mše svaté můžete sledovat zde:
Omlouváme se, ale i navzdory technickým vymoženostem budou primiční řízky a nápoje k dispozici pouze prezenčně.

Program:

10:10 Řazení průvodu – před starou farou

10:30 Primiční mše svatá – kostel Nanebevzetí Panny Marie

12:00 Občerstvení pro všechny – farní zahrada

13:00 Novokněžské požehnání v kostele – pro přespolní věřící

14:30 Adorace a svátostné požehnání

Informace:

K parkování
Pro kněze a jáhny
Pro ministranty
Pro bohoslovce a studenty TK
Pro řeholníky
Pro krojované a dechovou hudbu
Pro rodinu

K parkování:

 1. Vzhledem k tomu, že den primice je zároveň státním svátkem, bude PARKOVÁNÍ na všech městských parkovištích ZDARMA.
 2. Nicméně, parkoviště v okolí kostela, tj. okolo knihovny, za farou a naproti faře, budou vyhrazena kněžím a jáhnům.
 3. Pro AUTOBUSY je připraveno parkování za farou.
 4. Využijte proto ostatní parkoviště v centru města. K dispozici Vám budou pořadatelé v reflexních vestách, kteří Vám ochotně poradí, kde se dá zaparkovat.
 5. Všechna parkoviště se nacházejí max. do 5 minut chůze od kostela.

pro kněze a jáhny:

 1. Pro kněze a jáhny jsou určena parkoviště kolem kostela a fary (viz první mapka).
 2. Prosím, vezměte si s sebou štólu (pozn. štola je díra v zemi) bílé barvy.
 3. Sakristie pro kněze a jáhny bude na faře v sále v 1. nadzemním patře.
 4. Všichni kněží a jáhnové jdou v průvodu tam i zpět.
 5. Průvod vychází cca 10:15. Prosíme Vás o dochvilnost.
 6. Pro kněze jsou určeny židle v presbytáři. Jáhni budou sedět ve štalách.
 7. Řiďte se, prosím, pokyny ceremoniářů. Hlavním ceremoniářem je P. Mgr. Milan Maštera.
 8. WC pro kněze a jáhny je v sakristii kostela.
 9. Před odjezdem si nezapomeňte na faře vyzvednout výslužku.

pro ministranty:

 1. Sakristie pro ministranty bude na faře v 1. nadzemním patře.
 2. Všichni ministranti jdou v průvodu tam i zpět.
 3. Prosíme o dochvilnost. Průvod se řadí cca v 10:10.
 4. Místo pro ministranty je vyhrazeno za sedadly pro kněze v presbytáři.
 5. Dodržujte, prosím, pokyny ceremoniářů.
 6. WC pro ministranty je v sakristii kostela.

pro bohoslovce a studenty tk:

 1. Pro bohoslovce a studenty Teologického konviktu platí stejná pravidla jako pro ministranty, s výjimkou následujícího.
 2. Bohoslovci a studenti TK jdou v průvodu před evangeliářem a mají vyhrazená místa k sezení spolu s jáhny ve štalách.
 3. Před odjezdem si nezapomeňte na faře vyzvednout výslužku.

pro řeholníky:

 1. Pro řeholníky jsou určená místa vpředu před lavicemi.
 2. Řiďte se, prosím, pokyny pořadatelů.
 3. WC se nachází u levého bočního vchodu do kostela.

pro krojované a dechovou hudbu:

 1. Zázemí pro krojované a pro hudebníky se bude nacházet na faře.
 2. Krojovaní jdou pouze v průvodu tam.
 3. Průvod se řadí cca v 10:10.
 4. Po vstupu do kostela vytvoří krojovaní uličku pro liturgický průvod.
 5. Tato ulička musí zůstat průchozí po celou mši a také pro průvod zpět.
 6. Krojovaní zůstávají na svých místech, dokud neodejde liturgický průvod.
 7. Řiďte se, prosím, pokyny ceremoniářů a pořadatelů.
 8. WC se nachází na faře a u levého bočního vchodu do kostela.

pro rodinu:

 1. Rodině a širokému příbuzenstvu jsou vyhrazené oba přední bloky kostelních lavic.
 2. Řiďte se, prosím, pokyny pořadatelů. Vedoucí pořadatelské služby je Klára Škvařilová.
 3. Kostelní lavice nejsou nafukovací. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.

Srdečně Vás všechny zvu na svoji primiční mši svatou a také na následné občerstvení. Těším se na osobní setkání s každým z vás.

Václav Škvařil

Jarní 3, 682 01 Vyškov

skvaril.vaclav@gmail.com

č. ú.: 2122650123/0800