Václav Šustr

Primiční mše svatá bude v neděli 20.června 2021 od 14:00 v kostele svatého Václava v Praze na Smíchově.

Program:

 • 13:00 otevření kostela k tiché modlitbě
 • 13:45 varhanní preludium
 • 14:00 primiční mše svatá v kostele
 • cca 15:45 zahájení pohoštění na faře za kostelem
 • 16:15 možnost přijetí individuálního novokněžského požehnání v kostele

INFORMACE PRO KNĚZE A JÁHNY:

 • kněží a jáhni se oblékají na faře za kostelem (Náměstí 14. října 17)
 • fara bude zpřístupněna od 13:00
 • mešní formulář bude mariánský
 • s sebou albu a bílou štolu

INFORMACE PRO MINISTRANTY:

 • nácvik začíná ve 12:45 v kostele
 • ceremonářem bude bohoslovec Petr Burian
 • ministranti se oblékají v sakristii kostela
 • přespolní ať si s sebou vezmou vlastní ministrantské oblečení

Parkování: o víkendu je v okolí kostela parkování zdarma, i tak se doporučuje MHD.