Vojtěch Radoch

Informace k primici

PROGRAM PRIMIČNÍ SLAVNOSTI

14:25       Modlitba růžence (venkovní oltář)

14:30       Požehnání ornátu a rodičovské požehnání (kaple)

15:00       PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ (venkovní oltář)

16:30       Občerstvení

17:30       Novokněžské požehnání (kaple)

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ
ZVÁNI NA POHOŠTĚNÍ!

Prosím kněze a jáhny, aby si vzali štolu bílé barvy. Možnost převlečení bude v podkroví technického zázemí viz. mapa.

Vojtěch Radoch

+420 725 365 028
radoch.vojtech@gmail.com
Ostrožská Lhota 232, 687 23