Václav Novák

Milí přátelé, velmi rád se s Vámi chci podělit ještě o fotografie. A chci Vám všem moc poděkovat za účast, modlitby, oběti, pomoc i dary v jakékoliv formě. Pán Bůh zaplať.

Fotografie ze svěcení zde: Člověk a víra a Člověk a víra.

Fotografie z primice zde: Člověk a víra.

© Kryštof Waněk, Člověk a víra

Václav Novák, 35 let, z pěti dětí, rodák z Mladé Boleslavi, věřící od malička, na jáhna vysvěcen 15. září 2018, k jáhenské službě ustanoven ve farnosti Ústí nad Labem.

Primice

Neděle 30. června 2019 ve 14.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mladé Boleslavi.

Pozvánka

Ke stažení v pdf zde.

Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, vpravo fara

Kostel se nachází na Staroměstském náměstí vedle Magistrátu města Mladá Boleslav. Bezbariérový vstup je možný přes boční vchod.

Od vlakového nádraží Mladá Boleslav – město a autobusového nádraží (Bondy centrum) je vzdálen 1,5 km (15 minut), od hlavního vlakového nádraží je to přibližně 2 km (30 minut).

MHD zastávky v blízkosti jsou Staroměstské náměstí (linka A směr od hlavního vlakového nádraží), 9. května (linka 60 směr od autobusového nádraží).

Parkování

Mapa centra města – naplánování trasy na mapy.cz zde.

Kolem kostela jsou dvě parkoviště o víkendu zdarma, zaplněna budou cca z 1/3 rezidenty. Před farou v ulici Kateřiny Militké je podzemní parkovací dům s ceníkem: první hodina zdarma, každá další za 10,- Kč. V Jaselské ulici v blízkosti místa následného občerstvení se nachází další parkovací dům s tímto ceníkem.

Informace pro kněze

Sakristie pro kněze je na faře (budova vedle kostela). Prosím kněze, aby si vzali vlastní štoly a nejdéle v 13.50 hod. byli ustrojeni a ztišeni na faře. Liturgická barva bílá.

Přátelské setkání po mši svaté

Po mši svaté se uskuteční přátelské setkání v prostorách bývalého piaristického kláštera Na Karmeli – dnes Vzdělávacího centra Na Karmeli SKODA. V kostele sv. Bonaventury se bude udělovat novokněžské požehnání, v prostorách kláštera pohoštění.

Možnost přenocování

Je možné zajistit jednoduché ubytování (karimatka a spacák s sebou) jak ze soboty na neděli, tak z neděle na pondělí. Pro registraci lze níže použít odkaz. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRxWZ6RsTstck3Ovs6wVeOjN09aq52ytH3MjeJIRZic1pYnQ/viewform

Modlitba za Václava

Prosím Vás všechny o modlitbu. Jako nabídku ke společné modlitbě přikládám novénu před kněžským svěcením ke stažení. Děkuji moc.