Jan Pecháček

Obecné informace:

Čas a místo konání: neděle 26. května Dolní Libchavy ve 14.30 hodin, hřiště u kostela sv. Mikuláše.

Plnomocné odpustky: Kdo chce žít v duchu smíření se všemi lidmi, kdo Boha žádá, aby mu dal sílu uzdravit své vztahy, může využít prostředky, které mu k tomu Bůh nabízí v katolické církvi: svátost smíření, svaté přijímání, modlitbu na úmysly Svatého Otce a nakonec účast na primiční mši svaté.

„Věřící jsou tak povzbuzováni k obrácení, k tomu, aby plodně žili podle svatých ctností víry, naděje a lásky, a aby se posilovalo jejich společenství s římským biskupem, který je viditelným základem jednoty celé církve.“ (Parafráze dekretu Apoštolské penitenciárie)

Možnost svátosti smíření: od 13:45 budou kněží zpovídat pod stromy nad hřištěm.

Parkování: V případě dobrého počasí se bude parkovat na louce nad hřištěm – viz plánek.

Zároveň upozorňujeme na opravu dlouhého úseku silnice od Českých Libchav až skoro ke kostelu v Dolních Libchavách. Počítejte prosím s frontami na semaforech.

Harmonogram primičního dne:

 • 13:45 – možnost svátosti smíření u pódia
 • 14.00 – modlitba růžence
 • 14.30 – mše svatá
 • občerstvení
 • hodinu po skončení mše svaté udílení novokněžského požehnání v kostele
 • zábavný bod programu s novoknězem
 • 19.00 adorace se svátostným požehnáním v kostele sv. Mikuláše

Primiční mše svatá bude slavena na hřišti a okolní louce. V omezeném počtu budou zajištěny lavičky na sezení. Pokud ale chcete mít jistotu, že se posadíte, přivezte si vlastní skládací židličky či deku na sezení. Děkujeme za pochopení.

Informace pro kněze, jáhny a ministranty:

 • Pro kněze, kteří budou mít dlouhou cestu, bude rezervováno parkování v blízkosti kostela, které se otevře v 14:15.
 • Jako sakristie bude sloužit celý kostel sv. Mikuláše, odtud vyráží průvod.
 • Albu a štolu si přivezte vlastní.
 • Liturgická barva: BÍLÁ