Jan Pecháček

Obecné informace:

Čas a místo konání: neděle 26. května Dolní Libchavy ve 14.30 hodin, hřiště u kostela sv. Mikuláše.

Parkování: Možnost parkování bude na louce nad hřištěm – viz plánek.

Zároveň upozorňujeme na opravu dlouhého úseku silnice od Českých Libchav (směr od Rychnova n. Kněžnou) až skoro ke kostelu v Dolních Libchavách. Počítejte prosím s frontami na semaforech.

Plnomocné odpustky: Kdo chce žít v duchu smíření se všemi lidmi, kdo Boha žádá, aby mu pomohl uzdravit své vztahy, potřebuje k tomu jeho milost, kterou mu Bůh nabízí v církvi ve svátostech. Příležitostí tuto milost získat je svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysly Svatého Otce a pak také účast na primiční mši svaté.

„Věřící jsou možností získat plnomocné odpustky povzbuzováni k obrácení, k tomu, aby plodně žili podle svatých ctností víry, naděje a lásky, a aby se posilovalo jejich společenství s římským biskupem, který je viditelným základem jednoty celé církve.“ (Parafráze dekretu Apoštolské penitencierie)

Harmonogram primičního dne:

 • 13:45 – možnost svátosti smíření u pódia (pod stromy)
 • 14.00 – modlitba růžence
 • 14.30 – mše svatá
 • občerstvení
 • hodinu po skončení mše svaté udílení novokněžského požehnání v kostele
 • zábavný bod programu s novoknězem
 • 19.00 adorace se svátostným požehnáním v kostele sv. Mikuláše

Primiční mše svatá bude slavena na hřišti a okolní louce. V omezeném počtu budou zajištěny lavičky na sezení. Pokud ale chcete mít jistotu, že se posadíte, přivezte si vlastní skládací židličku či deku na sezení. Děkujeme za pochopení.

Informace pro kněze, jáhny a ministranty:

 • Pro kněze, kteří budou mít dlouhou cestu, bude rezervováno parkování v blízkosti kostela, které se otevře v 14:15.
 • Jako sakristie bude sloužit celý kostel sv. Mikuláše, odtud vyráží průvod.
 • Albu a štolu si přivezte vlastní.
 • Liturgická barva: BÍLÁ