Lukáš Janoušek

Přijměte pozvání na primiční mši svatou do Moravských Budějovic, která se bude konat na zámeckém nádvoří (vedle kostela sv. Jiljí).

Mše svatá bude sloužena ze slavnosti Zvěstování Páně.

Prosím kněze, aby si vzali mariánskou, popř. bílou štolu.

Kněžím bude vyhrazeno parkování kolem kostela. Pro ostatní budou vyhrazena místa, na která je nasměrují dobrovolníci.

Program

14:15               Modlitba růžence

14:50               Pokyny ke mši svaté

15:00               Primiční mše svatá

16:30-19:00    Občerstvení a doprovodný program

19:00              Svátostné požehnání v kostele

* Doprovodný program je: občerstvení v kulturním domě Beseda, možnost adorace v kostele sv. Jiljí, návštěva věže kostela, prohlídka mimořádně otevřeného Karneru svatého Michaela, návštěva hrobky rodu Wallisů pod kostelem.

Odkaz na shlédnutí online https://www.youtube.com/live/Zf2B_y3IgS0

Srdečně zvu a těším se na setkání!

Lukáš Janoušek