Josef Kvapilík

Informace k průběhu kněžského svěcení v sobotu 22. 6. 2024 

Jáhen Josef Kvapilík má být vysvěcen na kněze při mši sv. v sobotu 22. 6. 2024 v olomoucké katedrále sv. Václava v 9.30. 

Vstup do presbytáře je možný po předložení místenky, kterou dostanou členové rodiny a další kamarádi a známí svěcence. Řeholní sestry mohou do presbytáře vstoupit bez místenky, je pro ně vyhrazen blok lavic vlevo za vstupem do presbytáře. Pro všechny ostatní bude možný vstup do presbytáře v 9.20, tedy 10 min. před začátkem svěcení. 

Mše svatá spojená s udílením svátosti kněžství bude přenášena online, a to na tomto odkaze.

Primiční mše sv. P. Josefa Kvapilíka 23. 6. 2024 

Primice Josefa Kvapilíka se uskuteční dne 23. 6. 2024 v kolegiátním kostele sv. Mořice v Kroměříži. 

Harmonogram 

14.30-15.20 

Možnost přistoupit ke svátosti smíření  

Místo: zpovědnice v kolegiátním kostele sv. Mořice  

14.55 

Začátek modlitby růžence  

Místo: kolegiátní kostel sv. Mořice 

15.00 

Žehnání ornátu a požehnání rodičů  

Místo: filiální kostel sv. Jana Křtitele  

15.15 

Řazení průvodu kněží, asistence a družiček  

Místo: filiální kostel sv. Jana Křtitele  

15.30  

začátek primiční mše svaté s hudebním doprovodem mořické Scholy Cantorum  

Místo: kolegiátní kostel sv. Mořice 

Všichni účastníci primiční mše sv. jsou následně srdečně zváni na pohoštění na farní zahradu s doprovodným programem. 

Mapa areálu a parkování 

Kněží budou moci parkovat v areálu Justiční akademie od 14.00, případně po zaplnění kapacit pak také v areálu Arcibiskupského gymnázia. Tyto možnosti nejsou určeny běžným účastníkům, prosíme proto o respektování tohoto vymezení. 

Mapa areálu s vyznačenými možnostmi parkování pro kněze

Ostatní účastníci primice mohou najít informace k parkování v Kroměříži na stránkách města. V neděli lze bezplatně parkovat v centru města, případně je k dispozici i moderní parkovací dům na ulici Velehradská. 

Informace pro kněze a ministranty 

Formulář primiční mše sv. bude z vigilie slavnosti Narození sv. Jana Křtitele. Ke koncelebraci si prosím přivezte vlastní albu, pro většinu kněží budou zajištěny i ornáty, pro jistotu si můžete vzít štolu bílé barvy. 

Všichni ministranti jsou vítáni. Přivezte si však prosím vlastní ministrantské oblečení. 

Sakristie pro kněze a ministranty bude připravena ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele. Tam také v 15.00 proběhne požehnání rodičů a žehnání primičního ornátu a u něj se v 15.15 začne řadit průvod, který bude vycházet směrem ke kolegiátnímu kostelu sv. Mořice. Snažte se proto prosím dorazit do 14.50, aby mohlo žehnání proběhnout v poklidu. 

Novokněžské požehnání 

Asi 30 min. po skončení mše sv. začne primiciant udělovat novokněžské požehnání na Mariánském dvoře (prostor mezi kolegiátním kostelem sv. Mořice a Arcibiskupským gymnáziem). V případě špatného počasí se bude udělovat ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele. Je určeno především pro ty, kteří přijedou z dálky a nebudou mít další příležitost se s primiciantem setkat. Na tomto místě budou také k dostání primiční obrázky. 

V kroměřížských farnostech bude příležitost obdržet novokněžské požehnání v neděli 30. 6. 2024, kdy bude otec Josef slavit dopolední mše sv. v kostele sv. Mořice. Pro farníky z Rajnochovic a okolí bude možnost přijmout novokněžské požehnání v neděli 7. 7. 2024 po dopolední mši sv. v kostele Narození Panny Marie v Rajnochovicích. 

Možnost získání plnomocných odpustků 

Za splnění obvyklých podmínek je možné zbožnou účastí na primiční mši svaté získat plnomocné odpustky. 

Pro získání plnomocných odpustků platí tyto základní podmínky: 

1. vykonat skutek předepsaný k získání plnomocných odpustků (kterým je právě účast na primiční mši svaté); 

2. vyloučení sebemenšího zalíbení ve hříchu, a to i v lehkém; 

3. vykonání svátosti smíření (v blízké době, nemusí být v daný den); 

4. přistoupit ke sv. přijímání (doporučuje se v daný den); 

5. pomodlit se na úmysl Svatého otce (např. modlitby Otče náš a Zdrávas Maria). 

Sbírka a dary 

Při mši svaté bude probíhat sbírka na zajištění nákladů spojených s primicí. Pořadatelé (skauti) budou vybírat do označených pokladniček. Možnost přispět na hmotné zajištění primice bude i později v prostorách farní zahrady, kde bude pro účastníky připraveno pohoštění. 

Pokud budete chtít dát primiciantovi nějaký dar, je možné zvolit finanční příspěvek. V případě jiného konkrétního daru můžete výběr konzultovat s jeho bratrem Jakubem Kvapilíkem (na adrese jakub.kvapilik@outlook.cz), aby se zbytečně dary neduplikovaly, zvláště v případě věcí, které slouží k liturgii. 

Primiční brožura