Josef Kvapilík

Informace k průběhu kněžského svěcení v sobotu 22. 6. 2024 

Jáhen Josef Kvapilík má být vysvěcen na kněze při mši sv. v sobotu 22. 6. 2024 v olomoucké katedrále sv. Václava v 9.30. 

Vstup do presbytáře je možný po předložení místenky, kterou dostanou členové rodiny a další kamarádi a známí svěcence. Pro všechny ostatní bude možný vstup do presbytáře v 9.20, tedy 10 min. před začátkem svěcení. 

Mše svatá spojená s udílením svátosti kněžství bude přenášena online, odkaz bude dostupný na stránkách olomoucké katedrální farnosti

Primiční mše sv. P. Josefa Kvapilíka 23. 6. 2024 

Primice Josefa Kvapilíka se uskuteční dne 23. 6. 2024 v kolegiátním kostele sv. Mořice v Kroměříži. 

Harmonogram 

14.30-15.20 

Možnost přistoupit ke svátosti smíření  

Místo: zpovědnice v kolegiátním kostele sv. Mořice  

14.55 

Začátek modlitby růžence  

Místo: kolegiátní kostel sv. Mořice 

15.00 

Žehnání ornátu a požehnání rodičů  

Místo: filiální kostel sv. Jana Křtitele  

15.15 

Řazení průvodu kněží, asistence a družiček  

Místo: filiální kostel sv. Jana Křtitele  

15.30  

začátek primiční mše svaté s hudebním doprovodem mořické Scholy Cantorum  

Místo: kolegiátní kostel sv. Mořice 

Všichni účastníci primiční mše sv. jsou následně srdečně zváni na pohoštění na farní zahradu s doprovodným programem. 

Mapa areálu a parkování 

Kněží budou moci parkovat v areálu Justiční akademie od 14.15, případně po zaplnění kapacit pak také v areálu Arcibiskupského gymnázia. Tyto možnosti nejsou určeny běžným účastníkům, prosíme proto o respektování tohoto vymezení. 

Mapa areálu s vyznačenými možnostmi parkování pro kněze

Ostatní účastníci primice mohou najít informace k parkování v Kroměříži na stránkách města. V neděli lze bezplatně parkovat v centru města, případně je k dispozici i moderní parkovací dům na ulici Velehradská. 

Informace pro kněze a ministranty 

Formulář primiční mše sv. bude z vigilie slavnosti Narození sv. Jana Křtitele. Ke koncelebraci si prosím přivezte vlastní albu, pro většinu kněží budou zajištěny i ornáty, pro jistotu si můžete vzít štolu bílé barvy. 

Všichni ministranti jsou vítáni. Přivezte si však prosím vlastní ministrantské oblečení. 

Sakristie pro kněze a ministranty bude připravena ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele. Tam také v 15.00 proběhne požehnání rodičů a žehnání primičního ornátu a u něj se v 15.15 začne řadit průvod, který bude vycházet směrem ke kolegiátnímu kostelu sv. Mořice. Snažte se proto prosím dorazit do 14.50, aby mohlo žehnání proběhnout v poklidu. 

Novokněžské požehnání 

Asi 30 min. po skončení mše sv. začne primiciant udělovat novokněžské požehnání na Mariánském dvoře (prostor mezi kolegiátním kostelem sv. Mořice a Arcibiskupským gymnáziem). V případě špatného počasí se bude udělovat ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele. Je určeno především pro ty, kteří přijedou z dálky a nebudou mít další příležitost se s primiciantem setkat. Na tomto místě budou také k dostání primiční obrázky. 

V kroměřížských farnostech bude příležitost obdržet novokněžské požehnání v neděli 30. 6. 2024, kdy bude otec Josef slavit dopolední mše sv. v kostele sv. Mořice. Pro farníky z Rajnochovic a okolí bude možnost přijmout novokněžské požehnání v neděli 7. 7. 2024 po dopolední mši sv. v kostele Narození Panny Marie v Rajnochovicích. 

Možnost získání plnomocných odpustků 

Za splnění obvyklých podmínek je možné zbožnou účastí na primiční mši svaté získat plnomocné odpustky. 

Pro získání plnomocných odpustků platí tyto základní podmínky: 

1. vykonat skutek předepsaný k získání plnomocných odpustků (kterým je právě účast na primiční mši svaté); 

2. vyloučení sebemenšího zalíbení ve hříchu, a to i v lehkém; 

3. vykonání svátosti smíření (v blízké době, nemusí být v daný den); 

4. přistoupit ke sv. přijímání (doporučuje se v daný den); 

5. pomodlit se na úmysl Svatého otce (např. modlitby Otče náš a Zdrávas Maria). 

Sbírka a dary 

Při mši svaté bude probíhat sbírka na zajištění nákladů spojených s primicí. Pořadatelé (skauti) budou vybírat do označených pokladniček. Možnost přispět na hmotné zajištění primice bude i později v prostorách farní zahrady, kde bude pro účastníky připraveno pohoštění. 

Pokud budete chtít dát primiciantovi nějaký dar, je možné zvolit finanční příspěvek. V případě jiného konkrétního daru můžete výběr konzultovat s jeho bratrem Jakubem Kvapilíkem (na adrese jakub.kvapilik@outlook.cz), aby se zbytečně dary neduplikovaly, zvláště v případě věcí, které slouží k liturgii.