Dominik Norbert Smeja O.Carm

Program primiční slavnosti 

9:30 – otevření kostela 

10:00 – možnost svátosti smíření 

10:15 – modlitba růžence

10:45 – žehnání ornátu a požehnání rodičů (na farním dvoře)

11:00 – primiční mše svatá 

15:00 – novokněžské požehnání pro přespolní 

Informace pro kněze a jáhny

Kněží a jáhni se budou převlékat ve farním sále (zelená budova vedle kostela). Po převlečení mohou zůstat v sále či na farním dvoře a vyčkat na žehnání ornátu v 10:45 a seřazení průvodu do kostela. V průvodu půjdou všichni kněží, nejen koncelebranti a budou se usazovat na lavicích a židlích v presbytáři. Prosím kněze a jáhny, aby si s sebou vzali albu a štolu bílé barvy (mariánskou) a přijeli s dostatečným předstihem. Lépe se tak upraví místo v presbytáři pro případný větší počet.  

Informace pro bohoslovce a ministranty

Bohoslovci se mohou převléci v učebně naproti farnímu sálu na faře. Ministranti se budou převlékat v místnosti nad sakristii a pak se přesunou na farní dvůr (bude otevřena branka ve zdi naproti kostelu a brána z hlavního náměstí) aby se seřadili do průvodu. 

Občerstvení

Přijměte, prosím všichni pozvání na raut, který se bude podávat v prostorách Kulturního centra ve Frýdlantu nad Ostravicí, které je od kostela sv. Bartoloměje vzdáleno asi 3-5 minut chůze. 

Parkování 

Vyhrazené parkoviště pro účastníky primiční mše svaté je u Kulturního centra, na mapě pod číslem 1 a na Náměstí na mapě označeno číslem 2. Prosím, pokud je to možné vytvořte si cedulku s nápisem PRIMICE, kterou umístíte na čelní sklo, aby bylo pro organizátory jednodušší rozlišit účastníky slavnosti. 

V blízkosti kostela je hned několik dalších možností k parkování, které jsou označeny na mapě čísly 3-5. Žádné z parkovišť není placené. 

Další informace

Po mši svaté v 15:00 bude možnost přijmout novokněžské požehnání. Prosím místní farníky, aby možnost přijmout toto požehnání dali primárně lidem, kteří přijeli z větší vzdálenosti. Primiciant bude přítomen a bude udělovat novokněžské požehnání místním farníkům v neděli 12.5. po 7:00 a po 9:30 mši svaté. 

Další mše svaté s novokněžským požehnáním

Mše svatá v kostele sv. Fabiána a Šebestiána, v Praze 6 – Liboci v neděli 19. května 2024 v 8:30.

Mše svatá v kostele sv. Havla, v Praze 1 – Staré město v neděli 26. května 2024 v 8:30.

Kontakt

br. Dominik Norbert Smeja, O.Carm. – jáhen

Libocká 41/5, Praha 6 – Liboc, 162 00

Email: dominik@karmel.cz