Jan Vatter

Milí přátelé, drazí v Kristu! V sobotu 6. července v 11,00 budu slavit primiční mši svatou doma v Orlové, v kostele Narození Panny Marie, kde jsem obdržel poprvé celkem čtyři svátosti. Asistovaná mše svatá bude s doprovodem gregoriánského chorálu a Lužanské mše D-dur od Antonína Dvořáka. Srdečně Vás zvu! V prvé řadě ale především prosím o modlitbu, abych byl vždy dobrým knězem. Pozvánka na primici v pdf: https://bit.ly/primicepdf

Budeme při ní společně děkovat Pánu za ten nezasloužený dar kněžství, který jsem 15. června obdržel, a vyprošovat hojnost Božího požehnání do mé kněžské služby. Rád se s Vámi po mši svaté uvidím! Pozvěte i vaše známé, nejen ty hudbymilovné. Zvláště zvu kněze a jáhny. Vzhledem k mimořádné formě římského ritu je vhodnější chórový oděv (rocheta a bílá nebo mariánská štola). Vítáni jsou rovněž ministranti, prosím o vlastní ministrantské oblečení. Oblékat se budeme v sakristii kostela.

Program:

10,10 Modlitba růžence a příležitost ke svátosti smíření

11,00 Mše svatá – Mešní formulář: Mše svatá ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie (Adeamus omnes (votivní na první sobotu v měsíci)

Po mši svaté jste všichni zváni k společnému občerstvení v areálu farní zahrady a farního sálu (pod schodištěm vpravo okolo budovy fary), kde budu také udělovat individuální novokněžské požehnání.

15,30 Závěrečné svátostné požehnání – v kostele

Pokyny k dopravě na primici: 

Autem: Parkování je možné na parkovišti před radnicí (Staré náměstí 1195, 735 11 Orlová-Město, viz mapa), před Mateřskou školou za radnicí (Petra Cingra 1211, 735 11 Orlová-Město, viz mapa) nebo v okolí, pokud to značení nezakazuje. Nebývá problém místo najít. Mimořádně prosím neparkujte před farou (Lidická 770, 735 11 Orlová-Město). Rozhodně prosím nevjíždějte do zámeckého parku, je tam zákaz vjezdu. Pokud vezete někoho, kdo nevyjde schody ke kostelu, tak je na vjezd ke kostelu přes park třeba mít povolení. V tomto případě mne prosím kontaktujte.

Veřejnou dopravou: Kostel není v současném novodobém centru Orlové v části Lutyně, ale v historické části Město, proto je i nabídka spojení omezenější. Doporučuji použít vyhledávač www.idos.cz Přímo na náměstí je zastávkaOrlová, Město, nám., kde jezdí především MHD a některé spoje linky 451 do Havířova. Nad náměstím na silnici I/59 je zastávka Orlová, Město, čerp.st., kde zastavuje více meziměstských autobusů (linka 451 do Havířova, linka 531 z Karviné do Ostravy). 15 minut pěšky (1,2 km) od kostela je zastávkaOrlová, Poruba, Fojtství, kde zastavují autobusy směřující do novodobého centra Orlové. Linka 553 z Ostravy hl.n. zastavuje docela daleko na zastávce Orlová,Poruba,čist.st.

Pokud byste mi chtěli pomoct, budu vám vděčný. Žádná pomoc se neobejde bez vyprošení Božího požehnání, proto je nejdůležitější podpora duchovní. Díky za modlitbu! Svěcení a primice představují také jisté výdaje, budu tedy také rád za podporu finační. Pokud byste chtěli přispět, můžete tak učinit např. při sbírce. Pokud byste měli nějaké dotazy, neváhejte mne kontaktovat. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost. Na dobrodince pamatuji v modlitbě a při mši svaté.

O modlitbu prosí a požehnání vyprošuje

P. Jan Vatter FSSP

jan.vatter@hotmail.com

+420 723 479 883

Více informací v tomto dokumentu: https://forms.gle/eDiDVCgaJUaVcqcp9

Pozvánka ve formátu pdf