Jan Vatter

Milí přátelé, drazí v Kristu! Blíží se sobota 15. června, den, kdy bych měl být při mši svaté v 10,00 ve farním kostele svatých Petra a Pavla ve městě Lindenberg im Allgäu (jihozápadní Bavorsko – viz mapa, 8 km od semináře FSSP na poutním místě Wigratzbad) vysvěcen na kněze.

Jelikož se po vysvěcení ještě vrátím do Francie, kde mám povinnosti v rámci školního roku, budu slavit primiční mši svatou doma v Orlové, v kostele Narození Panny Marie, kde jsem obdržel poprvé celkem čtyři svátosti, v sobotu 6. července v 11,00. Asistovaná mše svatá v mimořádné formě římského ritu bude s doprovodem gregoriánského chorálu a Lužanské mše D-dur od Antonína Dvořáka.

Na obě události Vás srdečně zvu. V prvé řadě ale především prosím o modlitbu, abych byl vždy dobrým knězem.

Jan Vatter FSSP

Více informací v tomto dokumentu: https://forms.gle/eDiDVCgaJUaVcqcp9

Pozvánka ve formátu pdf