Václav Slivka

Harmonogram primiční slavnosti:
13:00 možnost svátosti smíření v kostele
13:15 modlitba růžence
13:50 požehnání rodičů a žehnání primičního ornátu (v kapli na faře) – pouze rodina a kněží
14:00 primiční mše svatá v kostele sv. Vavřince
cca 16:00 občerstvení na farní zahradě
cca 16:15 novokněžské požehnání v kostele

Mši svatou bude možné sledovat také na velkoplošné obrazovce umístěné za kostelem na farní zahradě.

Informace pro kněze, jáhny a ministranty:
Všichni se budou převlékat v budově centra Sonus poblíž kostela sv. Vavřince. Vstup do budovy je pouze z farní zahrady (viz plánek níže). Kněze a jáhny prosím, aby si přivezli vlastní štolučervenébarvy.

Liturgický průvod bude vycházet od fary.

Parkování:
Pro kněze, jáhny a nejbližší rodinu je zajištěno parkování na náměstí T. G. Masaryka (1) a na parkovišti Bratrská (2) . Prosíme o včasný příjezd.

Ostatním je doporučeno parkování na parkovišti Kratochvílova (3) nebo na velkokapacitním parkovišti Galerie Přerov (4), kde je o víkendu parkování zdarma. Případně jinde v přerovských ulicích dle uvážení.

Občerstvení:
Po skončení primiční mše svaté jsou všichni srdečně zváni na občerstvení, které bude v areálu farní zahrady v blízkosti kostela sv. Vavřince. Průchod na zahradu je kolem fary.

Těším se na setkání při této slavnosti a prosím o modlitbu za mne, ostatní novokněze a všechny kněze.

P. Václav Slivka