br. Bruno Maria Giacintov OSB

Primiční mše svatá v neděli 24. září 2023 v Praze-Břevnově v bazilice sv. Markéty. Začátek mše svaté v 9:00.

Mše svatá v neděli 1. října 2023 v Olomouci v kostele Zvěstování Páně. Začátek mše svaté v 10:00.