Jan Slepička

Odkaz na fotogalerii z primiční mše svaté: ZDE

Velmi rád prožiji tyto dvě významné životní události spolu s vámi a prosím vás o modlitbu.

Primiční mše svatá bude ve čtvrtek 29. června 2023 od 17 hodin v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu. Formulář bude ze slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Program primiční slavnosti je následující:

15:00 otevření kostela

15:30 modlitba růžence, možnost svátosti smíření

16:10 hudební pásmo scholy

16:50 žehnání ornátu v kostele

17:00 primiční mše svatá

18:30 hudební pásmo scholy, novokněžské požehnání pro přespolní

Informace pro kněze a jáhny

Kněží a jáhni se budou převlékat v knihovně pastoračního centra sv. Jana Pavla II. v suterénu kostela Svatého Ducha. Po převlečení mohou odcházet do kostela, kde budou organizátory usazováni. Do průvodu se budou řadit pouze ti kněží, kteří půjdou do presbytáře. V 16 hodin a 50 minut bude probíhat v kostele žehnání primičního ornátu, proto prosím všechny, aby již v tuto dobu byli přítomni v kostele. Prosím kněze a jáhny, aby si vzali s sebou albu a štolu červené barvy a aby přijeli s dostatečným předstihem.

Informace pro bohoslovce a ministranty

Bohoslovci a ministranti se budou převlékat v pastoračním centru v suterénu a půjdou ve vstupním průvodu, který se zde bude řadit. Po dobu mše svaté budou v mariánské kapli, která jim bude vyhrazena.

Občerstvení

Přijměte, prosím, všichni pozvání k občerstvení, které se bude podávat po mši svaté v prostoru okolo kostela.

Parkování

V okolí kostela Svatého Ducha se nachází několik možností k zaparkování. Můžete zaparkovat přímo před kostelem (1), avšak upozorňuji, že toto parkoviště je placené do 18 hodin (5 Kč, – / 1 hod.). Parkovat můžete také u Gynetu za kostelem (2), na přilehlých parkovacích místech u bytových jednotek (3) či u Billy (4).

Parkovací místa však mohou být hustě zaplněna, proto prosím, abyste přijeli s dostatečným předstihem.

Ubytování

Pokud by někdo z kněží, jáhnů či bohoslovců potřeboval zajistit ubytování ze čtvrtka (29.6.) na pátek, prosím, kontaktujte mě nejpozději do 21. června.

Další informace

Po mši svaté bude možnost přijmout novokněžské požehnání. Prosím ale místní farníky, aby možnost přijmout toto požehnání dali primárně lidem, kteří přijeli z větší vzdálenosti. Primiciant bude ve farnosti Ostrava-Zábřeh sloužit mše svaté v neděli 16. července 2023 po nichž bude farníkům udělovat novokněžské požehnání, a to podle následujícího rozpisu:

Mše svatá v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě-Výškovicích v 7:15.

Mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie v Ostravě-Zábřehu v 9:00.

Mše svatá v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu v 10:30.

Další mše svaté s novokněžským požeháním:

Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v Odrách v neděli 2. července 2023 v 10:00.

Mše svaté v kostele Panny Marie, Královny posvátného růžence, v Ostravě-Hrabůvce v neděli 23. července 2023 v 8:15 a v 10:00.

Kontakt

Jan Slepička, jáhen

Kostelní 11, 742 35 Odry

Email: jslepicka@doo.cz