Michal Hladík

Primiční mše svatá bude v sobotu 24. června 2023 v 15 hodin v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči.

Parkování

V bezprostřední blízkosti kostela sv. Gotharda probíhají výkopové práce na pozemních komunikacích, parkování v okolí kostela je proto značně ztížené.
Pokud tedy máte v plánu přijet autem, přijeďte, prosím, s dostatečným časovým předstihem a zaparkujte někde v dochozí vzdálenosti ve Fialové parkovací zóně, která je v Bubenči v sobotu zpravidla zdarma.

Jak se na primici dostat MHD?

Ze stanice metra Hradčanská se ke kostelu dostanete volnou chůzí do 15 minut.
Případně se můžete popovést autobusem na zastávku Sibiřské náměstí.

Informace pro kněze a jáhny

  • kněží a jáhni se oblékají v prostorách fary za kostelem
  • mešní formulář O Duchu Svatém – liturgická barva červená
  • usnadníte nám organizaci, když potvrdíte svou účast na emailu michal.hladik@email.cz