Petr Janíček

Primiční slavnost v Újezdě u Uničova

Primice, nebo také první mše po kněžském vysvěcení, je slavná mše svatá, při které novokněz děkuje především za dar života a povolání, společně s farností, kde žije nebo kde vyrůstal. Pro farnost, ze které vzejde kněz, je to vždy veliké požehnání a slavnost.

Primiční slavnost se uskuteční v neděli 27. června 2021 od 15:00 hod v areálu fary v Újezdě u Uničova.

PROGRAM PRIMIČNÍ SLAVNOSTI

14:15 modlitba růžence, možnost zpovědi (farní kaple)

14:20 sraz kněží, jáhnů, ministrantů, rodiny, hostů a primicianta

14:30 požehnání rodičů novoknězi a odchod průvodu do areálu fary

14.45 řazení liturgického průvodu před farním kostelem sv. Jana Křtitele.

15.00 začátek primiční mše svaté

Po mši svaté jsou všichni účastníci primiční slavnosti zváni na společné občerstvení.

17:30 novokněžské požehnání (farní zahrada/farní kostel)

18:30 modlitba nešpor (farní kostel sv. Jana Křtitele)

Informace pro kněze a jáhny

Kněží a jáhni se budou převlékat do liturgických rouch v chrámu sv. Jana Křtitele, kde je možno si nechat i osobní věci (tento prostor bude hlídán pořadateli).

Prosíme kněze a jáhny, aby si s sebou vzali albu a štolu červené barvy.

Kvůli instrukcím ceremonáře, se dostavte nejpozději do 14:45 do prostoru před farní kostel sv. Jana Křtitele.

Informace pro ministranty

Ministranti se budou převlékat do liturgických rouch ve farním kostele sv. Jana Křtitele, kde je rovněž možno si nechat i osobní věci (tento prostor bude hlídán pořadateli).

Kvůli instrukcím ceremonáře, se dostavte nejpozději do 14:45 do prostoru před farní kostel sv. Jana Křtitele.

Ministranti, kteří mají hlavní službu při mši sv., se dostaví do 14:15 oblečení v liturgickém rouchu před farní kostel sv. Jana Křtitele.

Organizační mapka primice

Parkování

Parkování bude umožněno v ulicích obce. Dbejte, prosím, pokynů pověřených a označených osob.

Ubytování

Je možné pro zájemce zajistit přespání. Prosíme případné zájemce, aby se ozvali na email panjanicek@gmail.comPřihlašovat se je možné do soboty 19. června 2021.

K dispozici je i místo vyhrazené pro stany – je možné přespat na farní zahradě.

Novokněžské požehnání

Na závěr primiční mše svaté, bude uděleno hromadné novokněžské požehnání všech přítomných novokněží. Udělování jednotlivého novokněžského požehnání primicianta, se bude konat na farní zahradě nebo ve farním chrámu sv. Jana Křtitele (v závislosti na počasí) po skončení mše svaté.

Pro tyto farníky bude možné přijmout novokněžské požehnání:

Pro farnost Předmostí: V neděli 4. 7. 2021 po mši sv. v 8.45 hod.

Pro farnost Přerov: V neděli 4. 7. 2021 po mši sv. v 10.00 hod.