Tomáš Zámečník

Primiční mše svatá v sobotu 24. června 2023 v Brně

Začátek primice: 15:00

Místo primice: BVV, Brněnské veletrhy a výstavy, a. s. (parkovací plocha za pavilonem G). V rámci areálu bude cesta vyznačena informačními panely. Na primici je vstup ZDARMA i přesto, že je v areálu výstaviště. Náklady spojené s primicí hradí farnost a přispět budete moci při sbírce během primiční mše svaté.

Příjezd pro auta, autobusy: Parkoviště brána č. 10. PROSÍM, PŘI PŘÍJEZDU POUŽIJTE NAVIGACI (Waze, apod). ZADEJTE: BVV, brána č. 10.

Na místě je bohužel momentálně velmi nepřehledná dopravní situace, protože probíhají rozsáhlé stavební práce. Navigace vás ale navede. U vjezdu už budou stát naši dobrovolníci, kteří vás případně navedou dál.

Parkování: zdarma uvnitř areálu.

Pěší a příjezd MHD: zastávka Výstaviště, hlavní vstup; tram 1, trolej 25, 26, 37, bus 52.

PROGRAM PRIMIČNÍ SLAVNOSTI


Sobota 24. 6. 2023
14:30 – 14:50 Možnost svátosti smíření – kněze naleznete na židlích u pavilonu Z.
14:15 Modlitba růžence před hlavní tribunou
14:45 Žehnání primičního ornátu
14:55 Vychází liturgický průvod od pavilonu G1
15:00 Primiční mše svatá
17:30 Udělování novokněžského požehnání

ORGANIZAČNÍ POKYNY K PRIMIČNÍ MŠI SVATÉ


Zdravotní služba
V případě zdravotních potíží Vám rádi pomohou naši zdravotníci. Jejich
stanoviště jsou po stranách a jsou označeny červeným křížem. Pocítíte-li
nevolnost, bezodkladně se na ně, prosím, obraťte.


Voda
K dispozici je balená voda, kterou jste dostali při vstupu. V případě nedostatku
si neváhejte vzít další u zdravotnických stanů. Pití čisté neochucené vody
během mše svaté neruší eucharistický půst!


Toalety
Naleznete v pavilonu G. Přístupy na toalety jsou označené a bezbariérové.


Sbírka
Při mši svaté bude sbírka na zajištění nákladů spojených s primicí. Pořadatelé
budou vybírat do označených pokladniček.


Foto a video
Celou slavnost budou fotografovat a natáčet oficiální fotografové
a kameramani. Fotografie z primiční mše svaté budou ke zhlédnutí také na
stránkách Člověk a víra.

Individuální novokněžské požehnání
Od 17:30 bude primiciant udělovat novokněžské požehnání ve stanu za
podiem. Je určeno hlavně pro ty, kteří přijeli z dálky a nebudou mít další
příležitost se s ním setkat při děkovných mších svatých na dalších místech.
Zde je také příležitost ke gratulaci. Na tomto místě budou rovněž k dispozici
primiční obrázky.

Pohoštění po primiční mši svaté
Pohoštění pro kněze, jáhny, řeholnice, řeholníky a bohoslovce v EXPO restauraci za pavilonem G1.
Pohoštění pro všechny lidi dobré vůle v místě konání primice. Na několika
stanovištích bude k dispozici nealko, pivo, káva a drobné občerstvení. Prosíme
o rovnoměrné využití všech míst.

INFORMACE PRO KNĚZE A JÁHNY

Prosím kněze, aby si vzali albu a štolu bílé barvy. Mše svatá bude ze Slavnosti narození Jana Křtitele

Převlékání v atriu pavilonů G a spojovací chodbě pavilonů G1 a G2.

Řazení průvodu bude ve 14:50 mezi pavilony G1 a F.

MAPA AREÁLU